Ga naar de inhoud

Over ETAC

Over ETAC

KUNST & TECHNOLOGIE

Hedendaags kampt onze wereld met verschillende complexe vraagstukken. Van klimaatverandering tot digitalisering, van microplastics in de voedselketen tot het groeiende afvalproblemen, van toenemende inkomensongelijkheid tot de opkomende krachten van het nationalisme. Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om nieuwe ideeënrijkdommen aan te boren. Technologie alleenstaand is niet in staat om deze hedendaagse vraagstukken te beantwoorden, maar vraagt ons om op creatieve wijze oplossingen te zoeken. Wetenschap zal zich meer moeten richten op het aanpassingsvermogen van de mens en hoe er een weerbare cultuur opgebouwd kan worden. De denkwijze van kunstenaars kan bij deze vraagstukken van grote waarde zijn om tot innovatieve oplossingen te komen.

INNOVATIE KRACHT

Het gaat hierbij over de manier waarop de kunstenaar de wereld bevraagd. Kunstenaars worden vaak gezien als vernieuwers en bedenkers van creatieve en bijzondere nieuwe ideeën. Bovendien is het ervaren van kunst en artistieke processen een belangrijke kans om te leren en verkenning. Kunst gaat over het creëren van iets uit het niets. Niets dat kunstenaars creëerden was er totdat zij het uitvonden. Deze bijzondere manier van kijken naar de wereld kan een bijdrage leveren op de innovatiekracht bij wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

ETAC-METHODIEK

Het ETAC-Project realiseert één-op-één situaties, waarin een practicant van de technische wereld gekoppeld is aan een practicant uit de kunstwereld. Deze confrontatie leidt tot nieuwe inzichten, oplossingen en strategieën ontwikkelen die mens en maatschappij helpen om de grote vraagstukken te helpen aanpakken. De samenwerking tussen economische innovators – bedrijven, kennisinstellingen – en de culturele innovators (kunstenaars) is helaas erg beperkt, waardoor een groot potentieel aan vernieuwing en ontwikkeling ongebruikt blijft.

Hoe het allemaal begon

Het ETAC-project heeft in 2007 haar eerste intrede gemaakt. Door het verbinden van MKB-ondernemers en kunstenaars zijn verscheidende oplossingen bedacht voor een zelfgekozen vraagstuk.

“Innoveren betekent ‘vooruitdenken’ en ‘verbeteren’. Dit schrijvend realiseer ik me dat innovatie dan een blauwdruk levert van hoe wij onze toekomst tegemoet willen gaan.”

P. Verhees, kunstenaar

“Voor mij is de beeldende kunst een vorm van basiswetenschap, van stellingen gerelateerd aan termen, die we intuïtief aanvoelen, maar moeilijk met woorden kunnen omschrijven. Wat moet kunst anders zijn dan onderzoekend, dan gedachten, die op een of andere manier vorm krijgen, praktisch willen worden, die via onze zin- tuigen iets in ons willen kristalliseren.”

B. Vogels, Kunstenaar

“Daarnaast kunnen samen- werkingsvormen zoals die door ETAC worden geëntameerd leiden tot een effectieve en inhoudelijk zinvolle vorm van Public Relations. PR is immers niet alleen reclame; PR is ook participeren in een breed sociaal, cultureel en economisch netwerk.”

R. van Tienhoven, kunstenaar